Om projektet

Borde det inte vara självklart att få leva livet fullt ut varje dag?

Att få känna sig delaktig i ett sammanhang och känna att livet har en mening oavsett ålder?

Åldrandet kan många gånger skildras av media och samhället som något negativt och svårt. Vi blir gamla, får smärtor, blir passiva och tappar livsglädjen. Men är det verkligen alltid så? 

Genom dessa fotografier vill visa det vackra med att åldras. Att vi kan fortsätta att blomstra och leva ett lyckligt liv med meningsfullhet och glädje långt upp i åldern. Vi vill hylla det vackra i åldrandet och har valt att porträttera detta genom bilder och citat av boende på några av Humanas äldreboenden runt om i landet.

Projektet är ett samarbete med fotograf Victor Falk som har tagit alla bilderna. Bildrättigheterna ägs av Humana AB. 

Artiklar i media