Det vackra åldrandet

Genom dessa fotografier vill visa det vackra med att åldras. Att vi kan fortsätta att blomstra och leva ett lyckligt liv med meningsfullhet och glädje långt upp i åldern. Vi vill hylla det vackra i åldrandet och har valt att porträttera detta genom bilder och citat av boende på några av Humanas äldreboenden runt om i landet. Syftet är bland annat höja individen och visa en annan bild av äldreboende än vad som oftast syns i medierna.

Projektet är fotfarande aktivt, kanske blir det snart vernissage på ett äldreboende nära dig?

Projektet är ett samarbete med fotograf Victor Falk. Bildrättigheterna ägs av Humana AB.

https://www.humana.se/aldreomsorg/